GDPR

Informace o zpracování osobních údajů členů TK SLIMKA Sedlčany, z. s.

vydaná podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR:

 

1. Taneční klub SLIMKA Sedlčany, z. s. zpracovává tyto Vaše osobní údaje pro následující účely:

· usnadnění komunikace a organizace při výjezdech a ostatních akcí pořádaných TK SLIMKA Sedlčany, z. s.

· informování o akcích pořádaných TK SLIMKA Sedlčany, z. s., či jinou organizací věnující se taneční tématice

· k zařazení do soutěžních věkových kategorií při soutěžích

2. Pro zpracování osobních údajů není třeba Váš souhlas.

3. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je TK SLIMKA Sedlčany, z. s.

4. Rozsah osobních údajů: jméno příjmení, datum narození a kontaktní osobní údaje (tel. č., email) a dalšími dobrovolně sdělené identifikační údaje.

5. Doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uchovávány je doba členství v TK SLIMKA Sedlčany, z. s.

6. Vaše osobní údaje jsou předávány a zpřístupňovány při soutěžích pořadatelským organizacím.

7. Vaše osobní údaje jsou bezpečně uchovávány.

8. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí (mimo EU).

9. Pokud člen TK SLIMKA Sedlčany, z. s. bude uplatňovat některé ze svých práv podle GDPR, musí tak učinit písemně a řádně se identifikovat.

10. Pokud člen TK SLIMKA Sedlčany, z. s. zjistí, že je porušeno GDPR, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.